Hướng dẫn

Hướng dẫn

Hướng dẫn tạo khung hình trên facebook bằng Frame Studio

Bên cạnh việc FraPho hỗ trợ tạo khung hình cho avatar và cover hay bất kỳ tỷ lệ nào mà các bạn mong muốn thì có một cách nhanh khác được facebook hỗ trợ cũng giúp tạo khung hình một cách nhanh chóng, đó là sử dụng ứng dụng Frame Studio, một ứng dụng được […]

Xem thêm
Hướng dẫn

Hướng dẫn tạo khung hình

Để sử dụng tính năng, đầu tiên bạn cần đăng nhập vào hệ thống FraPho. Nhấn vào nút “Tạo khung hình” có trên menu, sau đó nhấn nút “Đăng nhập với Facebook” để tiến hành đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, nhấn vào nút “Tạo khung hình” 1 lần nữa để đến trang […]

Xem thêm