Giới thiệu về FraPho

FraPho là website hỗ trợ tạo khung hình mẫu để người dùng từ lồng hình vào khung dựa vào các thiết kế khung riêng của các bạn, không phải là ứng dụng hỗ trợ thiết kế khung hình. Chỉ với các bước đơn giản là bạn có thể tự tạo 1 khung hình mẫu hoàn chỉnh, sau đó bạn có thể chia sẻ khung hình đã tạo đến bạn bè để sử dụng thay đổi hình nền để có hình ảnh kết quả được chèn khung.

FraPho hỗ trợ tốt nhất trên trình duyệt Chrome, do đó các bạn nên sử dụng trình duyệt Chrome để đạt đuợc kết quả tốt nhất, tránh những lỗi phát sinh không đáng có.

Dung lượng hình ảnh đăng tải lên FraPho là 2MB, kích thước hình ảnh tối đa ngang và dọc là 2000 pixel, do đó các bạn cũng chú ý về việc giảm độ lớn cũng như kích thước hình ảnh khi đăng tải tạo khung hình.

Thông tin liên hệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *