Hướng dẫn tạo khung hình

Để sử dụng tính năng, đầu tiên bạn cần đăng nhập vào hệ thống FraPho. Nhấn vào nút “Tạo khung hình” có trên menu, sau đó nhấn nút “Đăng nhập với Facebook” để tiến hành đăng nhập.

Nút “Tạo khung hình”
Đăng nhập qua Facebook

Sau khi đăng nhập thành công, nhấn vào nút “Tạo khung hình” 1 lần nữa để đến trang chi tiết tạo khung.

Giao diện chi tiết trang tạo khung hình

Điền tên khung hình và phần miêu tả. Về kích thước khung hình lưu ý:

  • Tạo ảnh đại diện thì chiều dài và rộng trong khoảng từ 500px đến 700px
  • Tạo ảnh bìa thì chiều rộng 900px và chiều cao 333px là lý tưởng

Sau đó đăng tải 2 tấm ảnh, một là khung hình, một là hình mặc định lên. Về vị trí hiển thị, hình mặc định sẽ nằm duới hình khung, và khi cac bạn thay hình ảnh mình vào thì hình mặc định đuợc thay thế bằng hình cá nhân để chèn khung hình.

Cơ chế hiển thị hình mặc định và hình khung

Cuối cùng, nhấn nút “Tạo” để hoàn tất việc tạo khung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *