Thông báo về server tạo khung hình tạm thời của FraPho

Chào các bạn, như thông báo trước đây, ngày 19/5/2019 FraPho sẽ clear database để giảm tải server sử dụng trong suốt thời gian vừa qua.

Do hiện tại có một số vấn đề kỹ thuật phát sinh, nên tạm thời các bạn vui lòng sử dụng tạm server https://khunghinh.frapho.com/ để tạo khung hình hoạt động.

Việc chuyển đổi hoàn tất và chính thức hoạt động tại https://frapho.com/ sẽ được thông báo đến các bạn khi server sẵn sàng. Mong các bạn thông cảm vì sự bất tiện này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *