FraPho hoạt động tốt trên trình duyệt Chrome và không hỗ trợ mobile.